Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUỲNH HỒNG

+ Phía  Đông giáp xã Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ;
+ Phía Tây giáp xã Quỳnh Giao, Quỳnh Sơn, Quỳnh Khê;
+ Phía Nam giáp thị trấn Quỳnh Côi và xã Quỳnh Mỹ;
+ Phía Bắc giáp xã Quỳnh Giao;