Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

- Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ được thành lập từ năm 1977 trên cơ sở sáp nhập từ hai xã Quỳnh Lương và Quỳnh Vân - huyện Quỳnh Phụ theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng (Nay gọi là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Thái Bình 
Toàn xã có diện tích là: 717,17 ha, tổng số hộ: 3.984 hộ và 11.337 nhân khẩu phân bố tương đối đồng đều trên địa bàn xã. Xã có 10 thôn trong đó có 02 thôn loại 1; 6 thôn loại 2 và 02 thôn loại .
- Địa giới hành chính được xác định như sau:
+ Phía  Đông giáp xã Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ;
+ Phía Tây giáp xã Quỳnh Giao, Quỳnh Sơn, Quỳnh Khê;
+ Phía Nam giáp thị trấn Quỳnh Côi và xã Quỳnh Mỹ;
+ Phía Bắc giáp xã Quỳnh Giao;
- Xã có đường giao thông liên tỉnh, liên huyện chạy qua.
+ Đường trục xã  được bê tông hóa với tổng triều dài là 5,13km; 33,25 km đường trục thôn, nhánh cấp I trục thôn.
+ Đường trục chính nội đồng được bê tông hóa có chiều dài 7,45km  và 4,7km kênh tưới cấp I loại III.
- Xã có 03 trường học: Trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học Quỳnh Hồng được sáp nhập 02 trưởng Tiểu học Quỳnh Vân và trường Tiểu học Quỳnh Lương năm 2019 và trường Mầm Non.
- Cơ cấu kinh tế: 
+ Nông nghiệp: 30%
+ Công nghiệp- TTCN- xây dựng cơ bản: 44,6%
+  Thương mại dịch vụ: 25,4%
- Tôn giáo: Phật giáo.
+ Xã có 05 quần thể di tích lịch sử Đền – Đình – Chùa: 01 được công nhận Di tích lịch sử Quốc Gia và 04 được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.
Quỳnh Hồng là xã thuộc đồng bằng Bắc Bộ, trình độ dân trí tương đối đồng đều, đời sống dân sinh – kinh tế của nhân dân có bước phát triển tốt, tình hình an ninh chính trị và an ninh nông thôn ổn định vững chắc, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Trong những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện và các ngành chức năng đã có chính sách hỗ trợ cho địa phương; cùng với sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên của Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, đội ngũ cán bộ xã có sự đoàn kết, phát huy được trí tuệ, sức mạnh của tập thể trong công tác điều hành, phần lớn các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng và Chính quyền, hăng say tích cực lao động sản xuất.
Trải qua hơn 43 năm hình thành và phát triển UBND xã Quỳnh Hồng đã có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức và những quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với từng thời kỳ đổi mới của đất nước.