Đảng ủy xã Quỳnh Hồng Triển khai kế hoạch biên soạn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Hồng (giai đoạn 1930-2020).
Ngày 01/07/2022

 Đảng ủy xã Quỳnh Hồng Triển khai kế hoạch biên soạn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Hồng (giai đoạn 1930-2020).

Media/57_QuynhHong/FolderFunc/202207/Images/lich-su-20220701041400-e.jpg

Dự hội nghị có các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, trưởng các ban, ngành đoàn thể các đồng chí trong BCĐ biên soạn lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Quỳnh Hồng giai đoạn 1930-2020.

Đồng chí Nguyễn Huy Tấu – Bí thư Đảng ủy thông qua Quyết định của Đảng uỷ về kiện toàn, bổ sung Ban chỉ đạo; Kiện toàn bổ sung Tiểu ban sưu tầm Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Xã Quỳnh Hồng giai đoạn 1930-2020 và trình bày báo cáo công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Quỳnh Hồng (giai đoạn 1930 - 2015). Trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện; đặc biệt nhấn mạnh tiến độ triển khai công tác biên soạn và gợi ý một số nội dung cần xin ý kiến góp ý tại Hội nghị vào dự thảo về nguồn tư liệu, bố cục, phương pháp biên soạn, nội dung, phần phụ lục...

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nhận cuốn bản thảo lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Hồng để nghiên cứu làm cơ sở tham gia, bổ sung ý kiến trực tiếp và bản thảo, góp phần hoàn thiện quá trình biên soạn, tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Quỳnh Hồng” (giai đoạn 1930 – 2020).

Nguyễn Đỗ Tuân

(Công chức VHTT xã Quỳnh Hồng)


Tổng lượt xem bài viết là: 282
Tổng số điểm của bài viết là: 559 trong 184 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác